Vincent Corjanus
Vin­cent Cor­ja­nus
Vin­cent Cor­ja­nus is dich­ter en sin­­ger-song­­wri­­ter en heeft vijf dicht­bun­dels op zijn naam staan. Vin­cent schrijft over wat hem raakt, vaak in wei­nig maar toch veelzeg­gen­de woor­den die krach­ti­ge beel­den oproe­pen. Vin­cent Cor­ja­nus is…
Newspaper Taxi in Licks
News­pa­per Taxi in Licks
19 decem­ber speel­de News­pa­per Taxi twee set­jes van 35 minu­ten in Pla­ten­zaak Licks in Leeu­war­den. “Heer­lijk zo’n klein optre­den, dicht op het publiek” was het com­men­taar van de heren en dame.