Vincent Corjanus
Vin­cent Cor­ja­nus
Vin­cent Cor­ja­nus is dich­ter en sin­­ger-song­­wri­­ter en heeft vijf dicht­bun­dels op zijn naam staan. Vin­cent schrijft over wat hem raakt, vaak in wei­nig maar toch veelzeg­gen­de woor­den die krach­ti­ge beel­den oproe­pen. Vin­cent Cor­ja­nus is…