Nancy and the Sinatra’s

 

 

Nan­cy and the Sina­tras
Een band die eruit ziet en klinkt als­of de tijd heeft stil gestaan. De Won­der Years uit
de vori­ge eeuw her­le­ven: breek­ba­re luis­ter­lied­jes, melo­di­eu­ze blues, maar ook een
ver­ras­send reper­toi­re om lek­ker op te dan­sen. Geschikt voor vele gele­gen­he­den. Ze
speel­den in Mar­ti­ni Pla­za Gro­nin­gen, tij­dens de Admi­ra­li­teits­da­gen Dok­kum, maar
ook bij kerst­di­ners, brui­lof­ten en fes­ti­vals.
Fif­ties and Upties
De naam doet den­ken aan lied­jes uit de vijf­ti­ger jaren, maar zo gemak­ke­lijk is de
band niet in een hoek­je plaat­sen. Een greep uit het reper­toi­re: jaren 50 lied­jes in
een nieuw, modern jas­je, moder­ne num­mers in een retro uit­voe­ring. Covers, geen
cover­band!
Een ver­ras­sen­de set­list dus, vari­ë­rend van een greep uit het reper­toi­re van Nan­cy
Sina­tra herself tot een jaren 50 uit­voe­ring van Seven Nati­ons Army of Roxan­ne van
de Poli­ce. Van J.J. Cale tot Doris Day. Een feest der her­ken­ning, maar dan met een
span­nend, vin­ta­ge saus­je.
Bezet­ting
Nan­cy and the Sina­tras is opge­richt in de zomer van 2012. Front­la­dy is Wybrig
Boer­rig­ter, het best bewaar­de geheim van Fries­land. En dan de Sina­tras: op bas
Brant Vis­ser, gitaar Oege Reits­ma, drum Ray Zeer, saxo­foon Pie­ter Wil­lem Mei­ne­ma.
Benieuwd naar een sfeer­im­pres­sie? Beluis­ter (en “like”) een aan­tal frag­men­ten via de
facebook­pa­gi­na of het you­tu­be-kanaal van Nan­cy and the Sina­tras.

Voor boe­kin­gen klik hier!!