Newspaper Taxi

   

The Beat­les with a femi­ni­ne twist”

News­pa­per Taxi is een tri­bu­te to The Beat­les, die soms heel dicht bij de ori­gi­ne­le songs blijft, maar vaak een eigen draai geeft aan de arran­ge­men­ten, en dat moet ook wel met een vrouw als lead­zan­ger.
Trek je dans­schoe­nen maar aan, want bij News­pa­per Taxi is stil­zit­ten een uit­da­ging.
Ze spe­len lied­jes vari­ë­rend van oude rock’n roll uit de jaren 50, tot de rock songs uit de jaren 60 en natuur­lijk een hele­boel van de beken­de mee­zin­gers.
Boek News­pa­per Taxi op brui­lof­ten, fees­ten of in kroe­gen, of als je lie­ver een intie­mer con­cert wil, in de huis­ka­mer.

Bio­gra­fie:

News­pa­per Taxi is begon­nen in 2015 en heeft sinds­dien op ver­schil­len­de gele­gen­he­den gespeeld, waar­on­der ver­schil­len­de klei­ne fes­ti­vals zoals het Uit­fes­ti­val in Leeu­war­den, en moch­ten ze in Amster­dam al meer­de­re keren het podi­um van Muziek­ca­fé The Water­ho­le op.

Zip­po­ra Tie­man is zan­ge­res en afge­stu­deerd aan de Aca­de­mie voor Pop­cul­tuur, waar­na ze als artiest, maar ook als coach werkt in de cre­a­tie­ve sec­tor.
Zij ver­zorgt de lead­zang en meer­stem­mig­heid in de band.

Kyle de la Por­te is afge­stu­deerd bas­sist aan d’Drive en de jong­ste van het stel. Met zijn bas­gi­taar op McCart­ney hoog­te zorgt hij niet alleen voor de bas­par­tij­en, maar neemt ook de meer­stem­mig­heid voor zijn reke­ning en hier en daar de lead­zang.

René de la Por­te is de nes­tor van de band en ver­zorgt naast zijn zang- en gitaar­par­tij­en, ook het groot­ste deel van de arran­ge­men­ten, waar­in hij de par­tij­en van Len­non en Har­ri­son vaak samen­voegt en op één hals weet te spe­len.

Jan Hans­ma heeft veel podi­um­er­va­ring van het spe­len in meer­de­re bands en is sinds decem­ber 2017 de vas­te drum­mer van News­pa­per Taxi. Hij is de stil­le kracht in de band en leidt de rest in het juis­te tem­po de sets door.

 

Voor boe­kin­gen klik hier

Web­si­te

Video

News­pa­per Taxi op Facebook