Zippora Tieman

Zipporabiopic

Zip­po­ra Tie­man krijgt zelfs het ach­ter­ste tafel­tje in de kroeg stil met haar melo­di­eu­ze Neder­land­se, Engel­se, en soms ook Noor­se lied­jes. Op haar gitaar speelt ze haar eigen muziek, en beken­de en onbe­ken­de covers.
Naast klei­ne fes­ti­val en kroegop­tre­dens, doet Zip­po­ra ook graag huis­ka­mer­con­cer­ten, waar het publiek er met de neus boven­op zit en ze kan spe­len met de intie­me sfeer. Met de per­soon­lij­ke en soms grap­pi­ge ver­ha­len ach­ter de lied­jes, weet ze haar publiek echt te berei­ken

Voor boe­kin­gen klik hier

web­si­te

video.