Vincent Corjanus

Vin­cent Cor­ja­nus is dich­ter en sin­ger-song­wri­ter en heeft vijf dicht­bun­dels op zijn naam staan. Vin­cent schrijft over wat hem raakt, vaak in wei­nig maar toch veelzeg­gen­de woor­den die krach­ti­ge beel­den oproe­pen.

Vin­cent Cor­ja­nus is te boe­ken via Tromp­The­a­ter boe­kin­gen en mana­ge­ment.

Con­tact

Contact

Bezig met versturen